Вртић Јежева кућица врши упис деце током целе године уз субвенције Града Београда.

Како остварити право на субвенцију, ко има права на субвенцију?

Право на надокнаду дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи (“субвенцију”) имају
1 Родитељи који су држављани Републике Србије
2 Родитељи деце пријављене на територији града у ком се пријављују за вртић
3 Родитељи чије дете није добило место у државном вртићу

Да ли имам право на рефундацију трошкова боравка у приватном вртићу?

ДА, рефундација трошкова боравка детета у приватном вртићу може да се оствари у градовима или општинама који су донели одлуку о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у верификованој приватној предшколској установи, а Београд је један од тих градова.

Како функционишу субвенције, која је процедура?

Са потврдом да дете није уписано у државни вртић (“одбијеница“-потврда предшколске установе, чији је оснивач Град Београд, да дете није уписано због недовољних капацитета, тј. да је одбијено приликом уписа у државни вртић), или раскидом уговора из другог вртића, родитељи долазе у вртић и потписују Уговор.

Након потписивања, родитељ потписује Захтев за остваривање права на накнаду дела трошкова (добија се у вртићу). Такође родитељ треба да донесе фотокопију извода из матичне књиге рођених за дете, фотокопију уверења о држављанству Републике Србије подносиоца захтева и фотокопију личне карте (извод са читача у случају карте са чипом) подносиоца захтева.

Након тога, ми завршавамо сву осталу неопходну документацију и предајемо је у Секретаријату. На основу поднетог захтева, комисија у организациониј јединици доноси Решење о остваривању права на субвенцију, које ће родитељу стићи на кућну адресу.

Родитељ од првог дана уписа у ППУ плаћа установи пуну цену за боравак детета у вртићу.
Предшколска установа је у обавези да до 5. у месецу шаље извештај ГУ Београд о евиденцији боравка детета у вртићу, на основу које се рефундирају трошкови, односно субвенционизани износ на рачун родитеља.

Субвенција се исплаћује из буџета Града Београда на лични рачун родитеља, према Решењу које добијете, за сваки претходни месец.

Слободно нас зовите ако имате било каква додатна питања!

Како могу да проверим да ли је неки приватни вртић верификован?

На веб презентацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја потражите рубрику Верификоване приватне предшколске установе. Наш вртић је један од првих верификованих у земљи.

Шта је јединствени образовни број и како га моје дете добија?

Jединствени образовни број (ЈОБ) представља јединствену ознаку која се састоји од 16 карактера и која се додељује детету, ученику, одраслом и студенту приликом првог уписа у установу (предшколска установа, основна и средња школа, високошколска установа) у Републици Србији. То значи да дете већ приликом уписа у предшколску установу добија ЈОБ који ће га пратити током целокупног школовањакроз све нивое формалног образовања и васпитања и високог образовања у Републици Србији. ЈОБ се додељује у циљу заштите података о личности у процесу вођења педагошке евиденције и документације у електронском облику. ЈОБ представља кључ за повезивање свих података о детету, ученику, одраслом и студенту у Јединственом информационом систему просвете.
Захтев за додељивање ЈОБ може поднети искључиво установа.